• Nấm Hấp Thập Cẩm
  • Cá Sốt Chua Ngọt
  • Bánh Cuốn Rau
  • Củ Thập Cẩm
  • Rau Hấp Nấm
ĐÓN CHÀO GIÁNG SINH 2012, NGÀY VÀNG THỨ 7 & CN GIẢM 20% VỚI HÓA ĐƠN 200.000 VNĐ TRỞ LÊN